Tato stránka používá cookies. Více info

Počet příjemců příspěvku na péči ve správních obvodech (SO ORP) hl. m. Prahy podle pohlaví - muži, ženy, celkem (2017)

  Muži [počet] Ženy [počet] Celkem [počet]
Praha 1 191 357 548
Praha 2 395 692 1 087
Praha 3 592 1 089 1 681
Praha 4 1 486 2 552 4 038
Praha 5 716 1 140 1 856
Praha 6 950 1 880 2 830
Praha 7 374 704 1 078
Praha 8 1 039 1 846 2 885
Praha 9 492 806 1 298
Praha 10 1 138 2 323 3 461
Praha 11 775 1 312 2 087
Praha 12 498 770 1 268
Praha 13 475 681 1 156
Praha 14 511 667 1 178
Praha 15 337 572 909
Praha 19 106 152 258
Praha 20 112 191 303
Praha 21 118 178 296
Praha 22 121 140 261
Praha 16 207 351 558
Praha 17 253 399 652
Praha 18 200 292 492
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy (2017)
Zdroj dat: PnP-Praha-pohlavi-2017