Tato stránka používá cookies. Více info

Počet příjemců příspěvku na péči ve správních obvodech (SO ORP) hl. m. Prahy podle pohlaví - muži, ženy, celkem (2015)

  Muži [počet] Ženy [počet] Celkem [počet]
Praha 1 194 375 569
Praha 2 413 712 1 125
Praha 3 581 1 051 1 632
Praha 4 1 422 2 499 3 921
Praha 5 667 1 053 1 720
Praha 6 906 1 821 2 727
Praha 7 344 714 1 058
Praha 8 972 1 691 2 663
Praha 9 432 775 1 207
Praha 10 1 115 2 313 3 428
Praha 11 699 1 237 1 936
Praha 12 425 693 1 118
Praha 13 435 641 1 076
Praha 14 482 606 1 088
Praha 15 313 509 822
Praha 19 85 146 231
Praha 20 107 186 293
Praha 21 114 175 289
Praha 22 101 150 251
Praha 16 203 310 513
Praha 17 236 390 626
Praha 18 183 275 458
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy (2015)
Zdroj dat: PnP-Praha-pohlavi-2015