Tato stránka používá cookies. Více info

Počet příjemců příspěvku na péči ve správních obvodech (SO ORP) hl. m. Prahy podle pohlaví - muži, ženy, celkem (2016)

  Muži [počet] Ženy [počet] Celkem [počet]
Praha 1 201 362 563
Praha 2 405 718 1 123
Praha 3 590 1 091 1 681
Praha 4 1 463 2 499 3 962
Praha 5 685 1 074 1 759
Praha 6 927 1 851 2 778
Praha 7 368 728 1 096
Praha 8 1 012 1 757 2 769
Praha 9 462 797 1 259
Praha 10 1 110 2 304 3 414
Praha 11 748 1 299 2 047
Praha 12 458 756 1 214
Praha 13 460 662 1 122
Praha 14 495 632 1 127
Praha 15 321 537 858
Praha 19 93 143 236
Praha 20 114 188 302
Praha 21 114 176 290
Praha 22 115 144 259
Praha 16 213 331 544
Praha 17 251 404 655
Praha 18 193 281 474
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy (2016)
Zdroj dat: PnP-Praha-pohlavi-2016